jeremie lenoir#6553901, Salt Lake, 2015
120x120cm - Ed 5